Přeregistrace klubů

Vážení kolegové,
v souladu s Novým občanským zákoníkem Zákon č. 89/2012 Sb. jenž je účinný od 1.1.2014  je nutno upravit zápis již existujících modelářských klubů –pobočných spolků.
Podání k Městskému soudu Praha je nutno podat nejpozdeji do 30.6.2016, aby nebylo zpoplatneno.
Podání podaná po tomto datu budou zpoplatnena v souladu se sazebníkem soudních poplatků.
Kluby, které neprovedou tuto přeregistraci, zaniknou k 31. 12. 2016.

Postup přeregistrace stávajících modelářských klubů:

Postup přeregistrace (pdf)
Návod na vyplňování formuláře (pdf)
Přílohy ke stažení (doc)

Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR