Evidenční karty pobočných spolků a úhrada členských příspěvků

Dobrý den,

v záložce tiskopisy najdete novou evidenční kartu modelářského klubu / pobočného spolku.

Oproti minulé evidenční kartě je potřeba vyplnit více údajů. Je to proto, že jsou potřeba pro nově vznikající registr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň prosím vyplňte zasílací adresu, na kterou bude směřovat korespondence ze Svazu modelářů ČR (pro poštovní i elektronický styk). Obě adresy budou použity jako informační kanál ze SMČR k Vašemu pobočnému spolku.

Výše členských příspěvků od 1.1.2019 je 100 Kč pro mládež do 18 let včetně a 200 Kč pro členy 19 let a starší. Pro rok 2019 jsou do 18ti let ročníky narození 2001 a mladší (za 100 Kč), ročníky 2000 a starší jsou dospělí (za 200 Kč). Toto navýšení je dáno především požadavkem některých dotačních titulů pro mládež. Nerozlišuje se, zda člen má či nemá vlastní příjem či je důchodce.

Způsob úhrady členských příspěvků je uveden na evidenční kartě. Z důvodu evidence plateb a jejich dohledatelnosti používejte pro jejich úhradu bankovní převod. Pokud z vážných důvodů musíte provést úhradu jiným způsobem, sdělte podrobnosti o této úhradě e-mailem na adresu info@svazmodelaru.cz včetně zaslání kopie dokladu o úhradě.

Členské známky budou rozesílány dle kapacitních možností od cca 10.12.2018

Děkuji

Jan Žemlička