Evidenční karta k 31.12.2019, členské příspěvky na rok 2020

Evidenční karta k 31.12.2019 je zde

Evidenční karta klubu k 31.12.2019

vyplňujte ji prosím dle tohoto návodu

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍ KARTY PRO ROK 2020

Pro rok 2020 jsou jako mládež do 18 let ročníky narození 2002 a mladší. Členové narození v roce 2001 a dříve jsou dospělí.

Členské příspěvky posílejte za celý pobočný spolek bankovním převodem na č.ú. 549 310 11 / 0100 (účet SMČR) s variabilním symbolem 721XXX, kde XXX je číslo klubu v třímístném formátu (např. klub 37 použije 037). Do zprávy pro příjemce napište „členské příspěvky“ 2020. Pokud zaplatíte členské příspěvky jiným způsobem, můžou vzniknout komplikace a nepřesnosti. Zároveň pošlete řádně vyplněnou evidenční kartu. Vše do 31.12.2019.

Správně vyplněná evidenční karta je podkladem pro neveřejný registr sportovních organizací a sportovců, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Informace o počtu osob v tomto registru bude mít mimo jiné v budoucnu vliv na přerozdělování dotací pro jednotlivé sporty a organizace. Na osoby uvedené v registru sportovních organizací a sportovců se vztahuje úrazová pojistka pojišťovny VZP

Jan Žemlička