RC kmitočty

Upozorňujeme všechny pořadatele soutěží a akcí na všeobecné oprávnění pro používání pásma 35 MHz, které je povoleno pouze a výhradně pro modely letadel.
Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-27 zrušuje generální licenci č. GL-15/R/2001 ze dne 3. září 2001.

Všeobecné oprávnění č, VO-R/15/08.2005-27 k využívání radiových kmitočtů (opatření ČTÚ) - soubor PDF

Soupravy pro řízení modelů společně s dalšími zařízeními pro širokopásmové přenosy dat ( např. WiFi, mobily) mohou používat pásmo 2,4 GHz ( 2400,0 - 2483,5 MHz) na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne 29.září 2010. Podle tohoto dokumentu nesmí být vyzářený výkon vysílače větší než 100 mW, vysílač nesmí být opatřen dalším zesilovačem vysokofrekvenčního výkonu a nesmí být elektricky ani mechanicky upravován. Všechna zařízení v pásmu 2,4 GHz jsou provozována na tzv. sdílených kmitočtech, to znamená, že pro modeláře ani ostatní uživatele nejsou žádné kmitočty výslovně vyčleněny.

Miroslav Navrátil, tajemník