SMĚRNICE
SMĚRNICE č. 1 o podmínkách ustavení klubu a jeho registrace ve Svazu
SMĚRNICE č. 2 k obecné činnosti a hospodaření klubu
SMĚRNICE č. 3 o zániku klubu, jeho majetkovém vypořádání a vypořádání členství
SMĚRNICE č. 4 o poskytování náhrad členům Svazu
SMĚRNICE č. 5 o podmínkách k čerpání prostředků ze státního rozpočtu
SMĚRNICE č. 6 o hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 
SMĚRNICE č. 7 o uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti
SMĚRNICE č. 8 o státní reprezentaci 
SMĚRNICE č. 9 o činnosti republikových odborných klubů
SMĚRNICE č. 10 o všeobecných podmínkách pro pořádání veřejných soutěžích a akcích
SMĚRNICE č. 11 k manipulaci s majetkem Svazu
SMĚRNICE č. 12 k obecné činnosti a hospodaření Svazu
SMĚRNICE č. 13 - půjčovní řád

SMĚRNICE č. 14 ke komunikaci s mezinárodními sportovními organizacemi, pořadateli MS a ME

 

Seznam zkratek:

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV ČR - Ministerstvo vnitra ČR
MF ČR - Ministerstvo financí ČR
ČSÚ - Český statistický úřad
- identifikační číslo
ČTÚ - Český telekomunikační úřad
SSS ČR - Sdružení sportovních svazů ČR
P SMČR - Předsednictvo Svazu modelářů ČR
SMČR - Svaz modelářů ČR
Svaz - Svaz modelářů ČR
DHIM - dlouhodobý hmotný investiční majetek (nad 40.000,- Kč/kus)
HIM - hmotný investiční majetek (do 40.000,- Kč/kus)
NHIM - nehmotný investiční majetek (nad 60.000,- Kč, např. software )