Správce stránek KLeMCR
Ing. Tomáš Bartovský
Tel./fax: 220445045, mobil: 608931032
Email: Tomas.Bartovsky@vscht.cz