VOSA SE ROZLÉTLA A LÉTÁ
Správce stránek KLeMCR
Ing. Tomáš Bartovský
mobil: 608931032
Email: Tomas.Bartovsky@vscht.cz

Prezentace Klubu Leteckých Modelářů na veletrhu Model Hobby 2015

Modely budily zaslouženou pozornost

Členové předsednictva pomohli postavit zájemcům z řad dětí stovky balzových házedel

Děkujeme:
Všem modelářům za zapůjčení modelů.
Veletrhu Model Hobby za možnost prezentovat KLeM SMČR.
Firmě HVP modell za dodání dílů pro házedla. Firmě PELIKAN DANIEL za zapůjčení simulátoru.