VOSA SE ROZLÉTLA A LÉTÁ
Správce stránek KLeMCR
Ing. Tomáš Bartovský
mobil: 608931032
Email: Tomas.Bartovsky@vscht.cz