Registrace

Předregistrace Klubů

Praha 9. 12. 2016

 

Vážení kolegové,
v souladu s Novým občanským zákoníkem Zákon č. 89/2012 Sb. jenž je účinný od 1.1.2014  je nutno upravit zápis již existujících modelářských klubů –pobočných spolků.
Předsednictvo SMČR doporučuje modelářským klubům, aby pokračovaly v procesu přeregistrace u MěS v Praze.

Dle sdělení Úřadu vlády České republiky, sekretariátu pro nestátní neziskové organizace, tyto přeregistrace a případné změny do veřejného rejstříku jsou od soudních poplatků osvobozeny. Toto osvobození od soudních poplatků bylo zavedeno bez časového omezení.

Klubům, které neprovedly, nebo neprovedou přeregistraci u MěS v Praze, nebudou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu SMČR.

Postup přeregistrace stávajících modelářských klubů:

Postup přeregistrace (pdf)
Návod na vyplňování formuláře (pdf)
Přílohy ke stažení (doc)

Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR

 

Registrace ve svazu

Postup registrace nových modelářských klubů:

Přihláška (pdf)
Postup registrace (pdf)
Návod na vyplňování formuláře (pdf)
Přílohy ke stažení (doc)

Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR