Tiskopisy

Tiskopisy SMČR ke stažení:

Evidenční karta klubu
„Evidenční kartu klubu“  každý klub vyplní včetně celého data narození.
Tuto vyplněnou kartu musí každý klub zaslat na sekretariát SMČR do 31.12. běžného roku.
Do jmenného seznamu členů uvádějte i funkcionáře klubu. Dále uveďte počty požadovaných známek, případně průkazů.
V kolonce „Datum narození“ zapisujte data ve formátu RR MM DD to je např.: 52 02 29
Tabulku, prosím, neupravujte (nepřevádějte do jiného formátu, než je EXCEL), jen vyplňte a elektronicky odešlete na email: info@svazmodelaru.cz
Stáhnout evidenční kartu klubu (zip).

Přihláška soutěží CIAM FAI (platnost přihlášky byla ukončena)

Přihláška národních soutěží

Poskytnutí příspěvku na akci

Prezenční listina

Výroční zpráva modelářského klubu p.s.
Výroční zpráva model. klubu – vzor 1
Výkaz o majetku a závazcích model. klubů
Přehled o příjmech a výdajích,přehled o majektu a závazcích