Souhlas GDPR

Je povinností předsedů pobočných spolků (klubů) mít od členů klubu podepsaný „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Tento „souhlas“ si ponechte v klubové evidenci, neposílejte jej na SMČR.

INFORMACE a SOUHLAS OU 2019 12