Tiskopisy

Tiskopisy SMČR ke stažení:

 

2021 – Evidenční karta, členské příspěvky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Včetně návodu na vyplnění, informací o pojištění. Všechny podklady ke stažení

 

Poskytnutí příspěvku na akci – cesťák 2019   zde je ke stažení formulář sloužící k vyúčtování cestovného a stravného při zajišťování akcí. Na první straně je prázdný formulář k vyplnění, na druhé straně vzorové vyplnění.

Poskytnutí příspěvku na akci – cesťák 2019

Evidenční karta klubu
V odkazu je nová, upravená „Evidenční kartu klubu“. Předseda klubu nebo jím pověřený člen vyplní všechny údaje včetně informacích o členech, včetně rodného číslo, trvalého pobytu, kontaktů a čísla členského průkazu.
Vyplňujete šedá pole. Do jmenného seznamu členů uvádějte všechny členy pobočného spolku. Pokud má pobočný spolek více členů než 30, pokračujte na dalším listě. Částku k úhradě najdete také v kolonce „platba celkem v Kč“, pokyny pro platbu najdete v horní části tabulky.
Tabulku ve formátu EXCEL zašlete v souladu s GDPR na info@svazmodelaru.cz do 31.12.2018

Evidenční karta klubu k 31.12.2018

Děkuji

Jan Žemlička
Přihláška soutěží CIAM FAI (platnost přihlášky byla ukončena)

Přihláška národních soutěží

Prezenční listina

Poskytnuti_prispevku na akci – cesťák

Výroční zpráva modelářského klubu p.s.
Výroční zpráva model. klubu – vzor 1
Výkaz o majetku a závazcích model. klubů
Přehled o příjmech a výdajích,přehled o majektu a závazcích