Směrnice

 Zde jsou směrnice Svazu modelářů České republiky z.s.

SMĚRNICE č. 01 o založení a vedení pobočného spolku

SMĚRNICE č. 02 o rozhodčích

SMĚRNICE č. 03 o poskytování náhrad

SMĚRNICE č. 04 o trenérských licencích

SMĚRNICE č. 05 o čerpání prostředků

SMĚRNICE č. 06 o státní reprezentaci

SMĚRNICE č. 07 o činnosti republikových odb. klubů

SMĚRNICE č. 08 o pořádání soutěží a akcí

SMĚRNICE č. 09 o manipulaci s majetkem SMČR

SMĚRNICE č. 10 půjčovní řád

SMĚRNICE č. 11 o komunikaci s MSO

SMĚRNICE č. 12 o provozování dálkově ovl. modelů letadel

SMĚRNICE č. 13 o činnosti komisí a krajských koordinátorů SMČR