SMČRAktuality

Svaz modelářů České republiky z.s. (SMČR) je zapsaným spolkem klubů s působností na celém území České republiky.
Základním posláním svazu modelářů je organizování, podpora a propagace modelářského sportu v oblastech vrcholového, výkonnostního a masového sportu a práce s mládeží.
Svaz modelářů sdružuje letecké, lodní, automobilové, raketové, železniční modeláře a stavitele plastikových modelů  ve 400 klubech s členskou základnou 6680 členů včetně mládeže, která představuje 1/3 základny.

SMČR je členem Sdružení sportovních svazů České republiky a členem mezinárodních sportovních federací.

  • CIAM FAI – pro letecké a raketové modeláře
  • NAVIGA,  IMBRA pro lodní modeláře
  • MOROP – pro železniční modeláře
  • ISRA, ESROC – pro dráhové automodeláře

Základním posláním svazu modelářů je organizování, podpora a propagace modelářského sportu v oblastech vrcholového, výkonnostního a masového sportu a prací s mládeží. Modelářství umožňuje občanům a zejména mládeži účelné využívání volného času. Tato činnost má dvě stránky:

  • technickou: rozvíjí technické myšlení, rozvíjí teoretické znalosti, dovednosti a zručnosti
  • sportovní: cílevědomost při soutěžích, pohyb ve volné přírodě, který přispívá ke zvyšování celkové fyzické zdatnosti a kondici, rozvoji koordinačních schopností.

Jednotlivé odbornosti vzhledem ke značné rozdílnosti sportovních pravidel, soutěžních systémů a příslušností k více mezinárodním organizacím, pracují samostatně, takže v rámci svazu v podstatě působí 6 samostatných svazů.


Oblast práce s mládeží

V této oblasti jsou organizačně a finančně zabezpečovány postupové soutěže žáků od krajských soutěží až po mistrovství České republiky. Hlavním úkolem svazu modelářů je zabezpečení soutěží po stránce sportovní a technické. Svaz modelářů dále pořádá a finančně zabezpečuje soustředění talentované mládeže jejíž příprava navazuje na oblast výkonnostního a vrcholového sportu.

Oblast výkonnostního sportu

V této oblasti svaz modelářů organizačně zabezpečuje téměř 60 mistrovství ČR a současně finančně přispívá. Mistrovství jsou zajišťována zejména v mezinárodních kategoriích, jako návaznost na MS a ME. Pro širokou sportovní veřejnost jsou pořádány veřejné soutěže. Pro zajištění těchto soutěží jsou vydávány organizační pokyny, sportovní a stavební pravidla, je zabezpečována příprava sportovních funkcionářů (rozhodčích, bodovačů apod.).

Oblast vrcholového sportu

Do systému státní reprezentace a tím do vrcholového sportu jsou zařazeny modelářské odbornosti:
– letecké, raketové, lodní, automobilové a železniční modelářství.
Svaz modelářů zabezpečuje organizačně a finančně přispívá na účast sportovců jednotlivých modelářských kategorií na MS a ME. Každoročně obsazujeme svými sportovci téměř všechna vypsaná MS a ME (cca 18 soutěží) včetně juniorů.

Oblast organizační

V této oblasti Svaz metodicky řídí činnost svých modelářských klubů, včetně vydávání informačních zpravodajů, sportovních kalendářů, soutěžních a stavebních pravidel všech modelářských odborností.
Svaz modelářů pro své členy zabezpečuje pojištění z odpovědnosti proti možným škodám, způsobeným během soutěží a tréninku třetím osobám


Předsednictvo SMČR:

Jan Žemlička               předseda Svazu modelářů
Tomáš Ciniburk 1. místopředseda Svazu modelářů a předseda Klubu leteckých modelářů ČR
Stanislav Jakeš 2. místopředseda Svazu modelářů a předseda Klubu lodních modelářů ČR
Bedřich Pavka předseda Klubu raketových modelářů ČR
Vlastimil Lepieš předseda Klubu železničních modelářů ČR
Pavel Hora předseda Klubu automobilových modelářů ČR
Petr Filip předseda Klubu stavitelů plastikových modelářů ČR
Václav Kohout předseda Kontrolní komise Svazu modelářů

Zájemci o kontakt se mohou obrátit na modelářské kluby v jednotlivých městech nebo přímo na sekretariát SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, telefon 777 76 77 88, 266 722 222, e-mail: info(zavináč)svazmodelaru.cz
číslo účtu SMČR: 54931011/0100