Termínový kalendář

Termínový kalendář SMČR na běžný rok pro modelářské kluby p.s.

31. března
-podání daňového přiznání za předchozí rok, podrobnosti o povinnosti podat daňové přiznání sdělí místně příslušný finanční úřad
– zaslání výroční zprávy modelářského klubu p.s. na MěS v Praze

20. dubna
– zaslání požadavků na soustředění mládeže

30. června
– zaslání požadavků na následující rok na:
– údržbu a opravy nemovitostí
– údržbu a opravy strojů a technických prostředků

30. září
– podání žádostí na pořádání MS a ME dle vypsaných konkurzů

15. října
– zaslání podkladů do kalendářů akcí na následující rok
– trenéři – nahlášení repre družstev na následující rok
– zaslání návrhů na změny mezinárodních pravidel
– zpracování seznamů mezinárodních rozhodčích
– zpracování seznamů členů sub-komisí mezinár. federací
– zaslání požadavků na mezinárodní soutěže vč. stanoveného poplatku
– nahlášení MS a ME na následující rok pro finanční dotazník MŠMT ČR
– zasílání požadavků o finanční podporu KÚ, MěÚ (zde nutno sledovat web stránky jednotlivých úřadů, které vypisují programy)

31. prosince
– zaplacení členských příspěvků na následující rok
– zaslání evidenčních karet
– vydání kalendářů akcí na následující rok

Zasílání požadavků k jednotlivým termínům jsou vždy upřesněny v Informacích na kluby SMČR