Informace z prosincového zasedání předsednictva SMČR

Svaz modelářů ČR z. s.

Informace z prosincového zasedání předsednictva SMČR

 

Přítomni: B. Pavka, J. Polák, V. Bárta, ing. P. Cejnar, L. Mátl, ing. J. Žemlička

 

  • Organizační zajištění svazu. Výběr kandidáta na pozici tajemníka SMČR.

Ing. Petr Cejnar prezentoval kandidáty na funkci tajemníka SMČR.

Na základě předložených dokumentů předsednictvo hlasováním vybralo do funkce tajemníka SMČR s platností od 15.12.2017 ing. Jana Žemličku pro: 5 proti: 0 zdržel:1. Současně s tímto předsednictvo vyhovělo žádosti ing. Petra Cejnara na uvolnění z funkce zastupujícího předsedy SMČR a pověřilo výkonem této funkce ing. Jana Žemličku, rovněž od 15.12.2017.

 

  • Příprava konferencí odborností:

KLeM: termín, místo: 24.2. v Hradec Králové

KLoM:                             10.2. v Hradec Králové

KAuM:                             3.2. asi v Hradci Králové

KRaM:                             27.1. v Letovicích

KŽM:                              3.2. v Hradci Králové

PlM:                                 3.3. v Praze

Klíč ke stanovení počtu delegátů na konference republikových odborných klubů je plně v kompetenci jejich předsednictev.

Pouze republikové konference odborností v zápisu můžou předložit kandidáty na funkci předsedy SMČR a členy kontrolní komise.

 

  • Příprava konference SMČR:

Termín, místo:               24.3. v Hradci Králové

Počet delegátů s právem hlasovacím 7 za každou odbornost

 

Ing. J. Žemlička