INFORMACE O GDPR

Vážení kolegové modeláři,

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni“) je nutné, aby všichni členové pobočných spolků Svazu modelářů České republiky potvrdily svým podpisem, že jsou informováni o zpracování osobních údajů a udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

V praxi to znamená, že předseda každého pobočného spolku, nebo jím pověřená osoba zajistí od všech stávajících členů pobočného spolku co nejdříve podpis textu v příloze (INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – dále jen „SOUHLAS“). V případě vstupu nového člena do pobočného spolku je nutný podpis „SOUHLASU“ při jeho přijmutí za člena.

 Doporučuji následující postup:

  1.  Doplňte v „SOUHLASU“ název vašeho pobočného spolku (využijte razítko, textové pole nebo ručně) – je  nezbytně nutné použít správný název p.s., tak jak je zapsán u Rejstříkového soudu (ověřte například na www.justice.cz)
  2. Vyplňte místo a datum podpisu
  3. Vyplňte hůlkovým písmem jméno a příjmení člena p.s. V případě, že máte dva členy se shodným jménem a příjmením, za jméno doplňte rok narození
  4. Zajistěte podpis člena p.s., u členů mladších 15 ti let podpis zákonného zástupce + hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce
  5. Tento „SOUHLAS“ uložte ve vaší dokumentaci p.s.

Vzhledem k tomu, že v podzimních měsících bude spuštěn nový systém evidence členů Svazu modelářů České republiky, z.s., do kterého na základě tohoto souhlasu budou předsedové p.s. nebo pověřená osoba zadávat informace o členech vašeho p.s., doporučuji již nyní, při podpisu „SOUHLASU“ tyto údaje získat v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu (uvedená v OP), telefonní a e-mailové spojení a rodné číslo.

Všechny tyto údaje uchovávejte v souladu s GPRD (viz text v příloze: GPRD – nařízení EU, GPRD – doporučení pro členské spolky, GPRD – odpovědi na nejčastější otázky)

 Na základě Vašich případných podnětů (prosím na e-mail predseda@svazmodelaru.cz) budou poskytnuty případné další informace.

 23.5.2018

Ing. Jan Žemlička

Předseda SMČR

INFORMACE a SOUHLAS ZOU

GPRD – Nařízení EU

GDPR – Doporučení pro členské spolky

GPRD – odpovědi na nejčastější dotazy