Členské příspěvky pro rok 2019

V návaznosti na Usnesení konference SMČR konané 24.3.2018 je od 1.1.2019 výše členských příspěvků 100 Kč pro členy do 18 let včetně, pro starší 18 let je členský příspěvek 200 Kč. Pro upřesnění – když má člen v daném roce 18té narozeniny, platí ještě 100 Kč. Člen, který v daném roce má 19té narozeniny, platí již 200 Kč. Pro rok 2019 jsou za 100 Kč členové ročník 2001 a mladší. Ročníky 2000 a starší platí 200 Kč.

Pozor!!! Neposílejte zatím na SMČR žádné příspěvky na rok 2019 a vyčkejte na informaci o jejich placení, která bude zveřejněna na přelomu listopadu a prosince!

Jan Žemlička 3.10.2018