Podklady pro aktualizaci seznamu klubů / p.s. na www stránkách SMČR

Dobrý den,

v rámci aktualizace seznamu klubů na www stránkách SMČR prosím předsedy klubů o zaslání údajů, které chtějí, aby byly zveřejněny.

Základní údaje budou vycházet z veřejně dostupných registrů (název, sídlo).

Další informace budou v rozsahu, který záleží na každém klubu. Jedná se především o:

Odbornost (Lo, Le, Ra, Au, Že, SPlM), kontaktní telefon, e-mail, www stránky, fb profil.. a dále o reálnou adresu, kde klub funguje a případně krátkou textovou info o klubu (do 80 textových znaků).

Zasláním těchto dalších informací na e-mail info@svazmodelaru.cz zároveň dáváte souhlas s jejich uveřejněním, především na www stránkách SMČR.

Jan Žemlička