Přeregistrace Klubů

Praha 6.2.2020

Vážení kolegové,
v souladu s Novým občanským zákoníkem Zákon č. 89/2012 Sb. jenž je účinný od 1.1.2014 je nutno upravit zápis již existujících modelářských klubů –pobočných spolků. Drtivá většina pobočných spolků toto již provedla. Ty spolky, které přeregistraci nemají, kontaktujte pro pomoc předsedu SMČR.

Klubům, které neprovedly, nebo neprovedou přeregistraci, nebudou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu SMČR.

Ing. Jan Žemlička, předseda SMČR