2021 – Evidenční karta, členské příspěvky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Členské příspěvky se pro rok 2021 nemění. Mládež do 18 let 100 Kč (ročník narození 2003 a mladší) a dospělí 200 Kč (ročník narození 2002 a starší). Členské příspěvky posílejte za celý pobočný spolek (klub) bankovním převodem na č.ú. 549 310 11 / 0100 (účet SMČR) s variabilním symbolem 721XXX, kde XXX je číslo klubu v třímístném formátu (např. klub 37 použije 037). Do zprávy pro příjemce napište „členské příspěvky“ 2021. Pokud zaplatíte členské příspěvky jiným způsobem, můžou vzniknout komplikace a nepřesnosti. Zároveň pošlete řádně vyplněnou evidenční kartu. Pokud chcete, pošlete loňskou kartu, pokud jsou v ní aktuální a kompletní údaje (případně doplněnou, upravenou). Prosím do průvodního e-mailu mě o informujte, že posíláte kartu k 31.12.2019, ale jedná se o kartu k 31.12.2020. Kluby, které mají letecké modeláře, musí poslat evidenční kartu do 30.11.2020, pokud chtějí mít členy v registru pilotů bezpilotních prostředků k 1.1.2021. Pokud pošlou evidenční karu po 30.11.2020, budou do registru pilotů zařazení později, v průběhu roku 2021. Pro všechny kluby platí povinnost odeslat evidenční kartu a příspěvky do 31.12.2020. Členské známky, případně průkazky, budou rozesílány od 30.11.2020 doporučeně na kontaktní adresu uvedenou v Evidenční kartě. Povinné údaje u každého člena SMČR jsou: příjmení, jméno, rodné číslo, adresa ve formátu PSČ, město, ulice + číslo popisné, telefon, e-mail a číslo členského průkazu. Pokud člen nemá telefon nebo e-mail, uveďte kontaktní telefon nebo e-mail (na předsedu, rodiče…. ). Návod na správné vyplnění evidenční karty a evidenční karta pro rok 2021 je zde

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍ KARTY PRO ROK 2021

Evidenční-karta-klubu-k-31.12.2020

Správně vyplněná evidenční karta je podkladem pro neveřejný registr sportovních organizací a sportovců, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Evidenční kartu zašlete v souladu s GDPR na predseda@svazmodelaru.cz .Informace o počtu osob v tomto registru bude mít mimo jiné v budoucnu vliv na přerozdělování dotací pro jednotlivé sporty a organizace. Na osoby uvedené v registru sportovních organizací a sportovců se vztahuje úrazová pojistka pojišťovny VZP

Pojistná smlouva č. 1310001770

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě

Pojistné podmínky

Rozsah úrazového pojištění

a „odpovědnostní“ pojistka pojišťovny Kooperativa.

KOOPERATIVA_8603500188

Zároveň připomínám povinnost pro předsedy pobočných spolků (klubů) mít od členů klubu podepsaný „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Tento „souhlas“ si ponechte v klubu, neposílejte jej na SMČR.

INFORMACE a SOUHLAS OU 2019 12

 

Jan Žemlička

předseda SMČR