Opatření platná od 26.4.2021

Zde je aktuální informace:

dne 23. 4. 2021 proběhlo jednání zástupců sportovního prostředí a ministerstva zdravotnictví o dalších opatřeních, která povedou k rozvolňování sportu. Jednání se zúčastnil za sportovní prostředí Z. Ertl, M. Jansta a M. Hnilička, za MZ ČR pak ministr zdravotnictví P. Arenberger a náměstek ministra M. Havrda.

Bylo dojednáno:

opatření od 26-04-2021

Jan Žemlička