Nové volby předsedů pobočných spolků – nutné pro konference!!

Informace pro všechny modeláře a především pro předsedy klubů / pobočných spolků

Mnohým předsedům pobočných spolků skončilo funkční období, protože je dle stanov SMČR čtyřleté. Jak je na tom který klub můžete ověřit na www.justice.cz, kde po zadání názvu klubu nebo jeho IČO najdete, od kdy je předseda ve funkci či zda je tam uveden vůbec. Pokud datum vzniku funkce je starší než 4 roky, skončilo mu funkční období. Znamená to, že daný klub nemá kdo zastupovat při jednání a mimo jiné daný klub nemůže ani vyslat delegáta na konference republikových odbornostních klubů ani na konferenci SMČR. Konference SMČR se zúčastní zástupci klubů dle zápisu z jednání Předsednictva SMČR dne 4.10.2021

Žádám ty kluby (jejich stávající předsedy), u kterých předsedům skončilo funkční období, aby svolaly a provedly členské schůze minimálně s volbou nového předsedy. Je nutné volbu provést, i když se na pozici předsedy nic nemění. Členské schůze proveďte tak, ať nejpozději k 15.1.2022 jsou změny zapsané v rejstříkovém soudě nebo alespoň ať všechny dokumenty jsou kompletně k tomuto dni na sekretariátu SMČR.

Samotný návrh na změnu (zápis) v rejstříkovém soudu musí na soud podat SMČR a ne pobočný spolek!!!

Zde je návod na provedení členské schůze:

Svolejte členskou schůzi. Ze schůze pořiďte zápis, můžete využít tyto formuláře:

1a Zápis ze schůze klubu – VZOR                       v formátu .doc

1b Zápis ze schůze klubu – PŘÍKLAD                v formátu .doc

2 Prezenční listina schůze pobočného spolku      v formátu .xlsx

2 Prezenční listina schůze pobočného spolku      v formátu .pdf

Pokud chcete do zápisu z členské schůze přidat další body, přidejte.

V každém případě musí nový (nebo staronový) předseda ověřeně podepsat „Čestné prohlášení a souhlas předsedy“.

3 Čestné prohlášení a souhlas předsedy       v formátu .doc

3 Čestné prohlášení a souhlas předsedy       v formátu .pdf

Pokud měníte sídlo pobočného spolku, musí být ověřeně podepsán Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku“. Vyberte formulář podle toho, zda je majitelem právnické osoba (spolek, škola, firma…) nebo fyzické osoba. Pokud je více spolumajitelů, je potřeba souhlas všech (manžel/manželka, sourozenci….)

4a Umístění sídla fyzická osoba (občan)       v formátu .doc

4a Umístění sídla fyzická osoba (občan)       v formátu .pdf

4b Umístění sídla právnická osoba           v formátu .doc

4b Umístění sídla právnická osoba           v formátu .pdf

 

Všechny přílohy naleznete i zde    dokumenty2021

Ověření podpisů provádí úřady samosprávy pro spolky ZDARMA!

 

Všechny dokumenty v originálu nebo úředně ověřené kopii zašlete poštou na adresu:

Svaz modelářů České republiky z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

 

Sekretariát SMČR zajistí podání návrhu na soud. Všechny úkony pro spolky na soudu jsou ZDARMA!!!

Jan Žemlička

předseda