Stanovisko Svazu modelářů České republiky

Předsednictvo Svazu modelářů Česky republiky se seznámilo se stanoviskem předsedy Národní sportovní agentury a s tímto stanoviskem jednoznačně souhlasí.

Svaz modelářů se připojuje k tomuto stanovisku.

Zde je stanovisko Národní sportovní agentury:

Jan Žemlička

Předseda