Ministerstvo dopravy ČR vydalo Bezpečnostní opatření MD ČR

Ministerstvo dopravy ČR vydalo Bezpečnostní opatření MD ČR – odbor civilního letectví č. 2/2008.
Aeroklub ČR ani Svaz modelářů ČR nebyl o tomto vydaném opatření informován.

Svaz modelářů ČR zpracoval k tomuto opatření zásadní připomínky a v současné době probíhá v součinnosti s Aeroklubem ČR jednání mezi Úřadem pro civilní letectví a Ministerstvem dopravy ČR.

O výsledcích jednání bude členská základna na tomto místě informována.

Mgr. Miroslav Navrátil
tajemník SMČR