Parkování před svazem

Upozorňujeme všechny, kteří chtějí navštívit sekretariát SMČR, že na území Praha 7 jsou zavedeny parkovací zóny (modrý pruh na vozovce), ve kterých mohou parkovat pouze místní obyvatelé (držitelé rezidentních karet).

V okolí se nachází několik parkovacích zón s parkovacími automaty.