Jednání zástupců Svazu modelářů ČR na Ministerstvu dopravy

Dne 12.6.2008 proběhlo jednání zástupců Svazu modelářů ČR na Ministerstvu dopravy ČR za účasti zástupců Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva obrany ČR.

Výsledkem jednání bylo odložení vstoupení v platnost „Bezpečnostního opatření Ministerstva dopravy ČR č. 2/2008“. Současně byl prodloužen termín k připomínkování dodatku k předpisu L2 (uveden na stránkách ÚCL, 22.5.2008) do 31.7.2008. Oficiální zápis z jednání zpracovává MD ČR a členové SMČR o jeho znění budou informováni.

Svaz modelářů ČR bude jmenovat do pracovní skupiny na Ministerstvu dopravy ČR svého zástupce.

Jednání se zúčastnili : pan Karel Koudelka, Ing. Petr Cejnar a Mgr. Miroslav Navrátil.