Informace předsedy Svazu modelářů ČR

Informace předsedy Svazu modelářů ČR

Nejdříve malé ohlédnutí.

Současný představitel ČMMA požadoval od tajemníka Svazu modelářů plnou moc, aby mohl jednat jménem Svazu, předpokládám o možné legislativě „ modelů,“které jsou dle zákona ČR nad 20 kg. Plnou moc mu tajemník Svazu nemůže udělit.Po konzultaci se mnou mu plná moc nebyla udělena. Důvodem bylo, nikdy nebyla předložena ani představa o možné legislativě, ani představa o možných dopadech v případě převzetí odpovědnosti za tuto leteckou činnost na Svaz. Nebylo nikdy konzultováno v předsednictvu leteckých modelářů.

Předsednictvo klubu leteckých modelářů zaujalo k této problematice následující rozhodnutí:
V kompetenci klubu leteckých modelářů ČR jsou jen modely letadel, které splňují požadavek zákona ČR tj. max. hmotnost 20 kg. (prosinec 2006 jednání předsednictva)

Toto rozhodnutí odborného klubu je pro předsednictvo Svazu i pro předsedu Svazu rozhodující.

21.2.2007 se na MNO sešli na popud ing. Hakla.
P.V.Hadač, p.ing.Hakl, p.Tvarůžka a já
Předmětem jednání bylo: seznámit se problematikou a hlavně s názory představitelů na možné prosazování legislativy týkající se „modelů“ nad 20 kg.
Zde jsem přednesl rozhodnutí předsednictva klubu leteckých modelářů. Zápis z tohoto jednání není, protože se jednalo o informační setkání.

Když došlo k založení „Českomoravské modelářské asociace“ hlavně pro její účel založení
tj. legalizovat „modely“ nad 20 kg. Opravdu jsme uvítali založení této organizace, protože to bude přínosem pro naše modelářské kluby. Pořadatelé leteckých dnů prohlédnou průkaz způsobilosti „modelu“ k létaní, pověření k řízení tohoto“modelu“a příslušné pojištění.

22.5.2008 došlo k vydání Bezpečnostní opatření MD a dalších materiálů. To co následovalo nebudu komentovat, ale věřte, že jsem to bedlivě sledoval. Svaz modelářů podal námitky k tomuto opatření, ale i na základě vašich připomínek směrovaných jak k UCL, tak přímo na MD, došlo dne 12.6.2008 k jednání na MD za přítomnosti zástupců Svazu, MD, UCL a MNO.
– připomínky Svazu k bezpečnostnímu opatření – jsou zveřejněny
-zápis z tohoto jednání je zveřejněn
– úkoly z tohoto jednání jsou splněny

Největším překvapením však pro nás bylo zjištění, které vyplynulo z jednání, že modelářskou veřejností, která se podílela na vzniku Bezpečnostního opatření, které ve svých důsledcích by prakticky znamenalo konec leteckého a raketového modelářství byli představitelé ČMMA
a RC combat.

Všem vám, kteří jste přispěli k řešení tohoto problému děkuji a musím ještě jednou připomenout: Svaz modelářů ČR nikdy nebyl vyzván ke spolupráci k této problematice.
Aeroklub ČR ani Letecká amatérská asociace se na Bezpečnostním opatření nepodílela.

Dne…14.8.2008 byly letecké oběžníky zrušeny bez náhrady – celý text o zrušení oběžníků je na stránkách Svazu modelářů.

22.8.2008 bylo zasedání klubu leteckých modelářů, které za:
a.) schválilo dosavadní postup a výsledky jednání s MD
b.) projednalo předložené návrhy týkající se úpravy Zákona o civilním letectví.
c.) zpracování kodexu leteckého modeláře – 2 varianty

Bod b.) podat jako návrh Svazu modelářů Min.dopravy před jednáním dne 28.8.2008.

28.8.2008 bylo na Ministerstvu dopravy další jednání, zatím není zápis z tohoto jednání.

Závěrem: všechny návrhy jsou pro naše partnery někdy úplnou novinkou, někdy i z toho důvodu, že letecké modelářství udělalo velký pokrok.
To mám na mysli především dnešní možnosti našich modelů. Při tvorbě všech dalších zákonů a nařízení bude vždy na prvním místě bezpečnost vzdušného prostoru, ve kterém opravdu nejsme sami.
Končí sportovní sezóna, byl bych velice rád, kdyby se to obešlo bez jakékoli i třeba banální příhody, která by nás mohla velice poškodit.

Karel Koudelka 
předseda Svazu modelářů ČR