Výzva SMČR – KLeM ČR

Výzva SMČR – KLeM ČR

Svaz modelářů České republiky
Klub leteckých modelářů České republiky

Seznam letových ploch

Na webové stránce www.svazmodelaru.cz odkaz „aktuálně“ si můžete přečíst jak Svaz modelářů ČR řeší situaci, která nastala po tom, co Ministerstvo dopravy ČR vydalo Bezpečnostní opatření MD ČR – odbor civilního letectví č. 2/2008, kterým mimo jiné přidělila pro naši činnost letový prostor do maximální výše 100 metrů. Naší vyjednávací skupině se sice podařilo prosadit zrušení příslušných leteckých oběžníků C 13/08 z května 2008 a C 15/08 z června 2008, které by naši činnost zlikvidovaly, ale situace ještě není úplně dořešena. Podstatou sporu je, že mezirezortní pracovní skupina pro bezpilotní systémy při MD ČR, která má na starosti přípravu koncepce regulace bezpilotních systémů v ČR zahrnuje do svých předpisů všechny bezpilotní létající prostředky omezené maximální hmotností 150 kg a nebere ohled na Zákon o civilním letectví č. 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který odlišuje modely letadel do maximální hmotnosti 20 kg od ostatních.

Pro další vyjednávání potřebujeme vypracovat seznam všech letových ploch, které naše kluby využívají. Jedna z možných variant je ta, že pro letové plochy uvedené v seznamu bude povolena výjimka a modeláři je budou moci využívat tak jako dosud a pro létání jinde bude platit těch zmíněných 100 m maximální výšky. Tyto letové prostory by potom s největší pravděpodobností byly zaneseny do leteckých map.

Jistě si zase říkáte co jsme to vymysleli za nový nesmysl, ale věřte, že je to vedeno naší snahou zajistit pro všechny modeláře v celé České republice důstojné provozování našeho koníčka.
Prosíme tedy, aby všechny kluby, ale i jednotlivci, kteří využívají jiných, než klubových ploch, vyplnily níže uvedený dotazník a co nejdříve jej poslali na sekretariát na známou adresu: Svaz modelářů ČR U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, nebo vyplnili elektronickou verzi tohoto dotazníku, (dotaznik Seznam letových ploch) a poslali na sekretariát.

Vyplnění prosím neodkládejte, požadované údaje posílejte obratem, protože je potřebujeme již do 15. listopadu 2008.

Ing. Petr Cejnar,  Mgr. Miroslav Navrátil

 

Návod na vyplnění Karty modelářského letiště:

1. Název klub – oficiální název klubu – např. LMK česká Třebová
1/1 Jméno soukromé osoby – bude se vyplňovat v případě, že se jedná o modelářské letiště využívané jednotlivci, soukromými osobami (letiště neobhospodařuje klub) a zde se uvede osoba zodpovědná za provoz na této ploše, nebo která plochu využívá.
2. Registrační číslo klubu SMČR – přidělené číslo od SMČR např. 442
2/2 Číslo licence SMČR (soukr. osoba) – bude se vyplňovat v případě, že se jedná o jednotlivce-soukromou osobu, která létá na jiném místě než je klubové letiště a je uvedena v bodě 1/1.
3. IČO klubu – uvedete IČO přidělené klubu Statistickým úřadem
4. Adresa klubu dle bodu 1.
5. Jméno předsedy klubu dle bodu 1. nebo dle bodu 1/1.
6. Adresa předsedy klubu dle bodu 5.
7. Název místa modelářského letiště – např. letiště Aeroklubu Roudná, letiště ULL Chýně, zemědělská půda – louka u Jaroměře, bývalé zemědělské letiště, místní název prostoru letiště.
8. Souřadnice GPS. Tyto můžete zjistit následujícím způsobem:
a/ připojíte se pomocí počítače na Internet a zadáte do vyhledávače stránku – http://www.mapy.cz/
b/ na stránce MAPY.CZ do vyhledávacího políčka (před HLEDEJ) napíšete místo Vašeho letiště a stisknete HLEDEJ
c/ počítač vyhledá Vámi zadanou polohu a tuto si můžete pomocí kolečka na myši zvětšit, přiblížit
d/ kliknutím na odkaz Fotomapa se Vám zobrazí letecký pohled na zadané místo,které si můžete ještě přiblížit – zvětšit, pomocí kolečka na myši.
e/ nyní kliknete levým tlačítkem myši na okénko se značkou GPS v pravé části mapy, následně kliknete na místo Vámi zadané adresy Vašeho letiště, které je zobrazeno na mapě. V bublině se Vám zobrazí GPS hodnota Vašeho letiště. Tyto údaje vypíšete do kolonky Souřadnice GPS. Do kolonky s N údaje ,které mají N na svém konci a do kolonky s E – údaje,které mají E na svém konci. (Omlouváme se počítačovým expertům.)
9. Plošné rozměry – vzdálenosti letiště, které využíváte – např. 750 x 300 m
10. Majitel pozemku pod letištěm – uveďte kdo vlastní pozemek pod letištěm
11. Je vydán souhlas majitele k užívání – v případě, že ANO – škrtněte NE.
Forma souhlasu – uveďte – písemná dohoda, pronájem, vlastnictví klubu, ústní dohoda, souhlas řídícího létání, veřejně přístupná plocha.
12. Uveďte kdy je reálně plocha využívaná – napiště hodiny od kdy do kdy.
13. Napište kolik modelářů se průměrně schází na daném místě a provozují modely.
14. Křížkem vyznačte modely,které jsou nejčastěji provozovány na Vašem letišti a zodpovědně uveďte jimi dosahovanou nejvyšší letovou hladinu.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a jeho zaslání zpět na adresu :
SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7