Výzva karty modelářského letiště

Vážení kolegové, vyzývám Vás opětovně k zaslání Karty modelářského letiště (viz seznam letových ploch), které budou sloužit jako podkladový materiál pro jednání na Ministerstvu dopravy ČR o provozu leteckých a raketových modelářů.

Mgr. Miroslav Navrátil
tajemník SMČR