Otázka dvojího členství

Předsednictvo SMČR projednalo na svém prosincovém zasedání otázku dvojího členství v modelářských klubech.
Dle právního výkladu je členství možné pouze v jednom modelářském klubu a člen má nepřenositelný jeden hlas.
Předsednictvo SMČR se s tímto právním názorem plně ztotožnilo.

Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČR