Prohlášení Předsednictva Svazu modelářů ČR

Prohlášení Předsednictva Svazu modelářů ČR

Předsednictvo SMČR projednalo na svém zasedání dne 10. prosince 2010 podání demise Ing. Vladislava Janouška na funkci předsedy KLoM ČR v souvislosti s problémy s vydáváním mezinárodních pravidel NAVIGA pro lodní modeláře.

Po projednání P SMČR demisi nepřijalo a plně se postavilo za Ing. Vladislava Janouška, který nadále zůstává ve funkci předsedy Klubu lodních modelářů ČR.

Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČR