Zasedání mezirezortní komise

Nové zasedání mezirezortní komise pro bezpilotní systémy (UAS)

Zástupci Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) nás pozvali na další jednání mezirezortní komise pro bezpilotní systémy (UAS), které se uskuteční počátkem měsíce října 2011. Z důvodu snahy o zamezení zkreslování informací, nevyvolávání paniky mezi modelářskou veřejností nebo jakémukoliv překrucování informací následně uvádíme program jednání a doplňující korespondenci k tomuto jednání:

Předpokládaný program zasedání:

  1. Seznámení s aktuálním vývojem národní legislativy v oblasti UAS.
    – UAS lehčí než vzduch
    – UAS těžší než vzduch
  2. Seznámení s vývojem mezinárodních regulačních materiálů.
    – Návrhy změn ICAO Annex 2 a Annex 7 a probíhající připomínkové řízení.
  3. Pohled na budoucí možný vývoj mezinárodních regulačních materiálů a jeho dopad na provoz UAS v ČR.
  4. Diskuze účastníků, otázky&odpovědi.

Ad 1) V souvislosti s nastalými událostmi v civilním letectví a provozními potřebami byl ve zrychleném postupu rozšířen předpis L2 – Pravidla létání o provozní požadavky na balóny bez pilota na palubě, který nabude účinnosti 1.8.2011. Více informací viz http://www.caa.cz/balony-bez-pilota-na-palube. Předpis bude dále v souladu s výstupem MRK pro bezpilotní systémy a dle rozhodnutí MD ČR v omezeném rozsahu rozšířen o provozní pravidla pro bezpilotní letadla dle § 2 zákona o civilním letectví č. 49/1997, a to s předpokládanou účinností od 1.3.2012. Pro modely letadel do 20 kg budou tato pravidla pouze doporučeným postupem. Podrobnější informace budou podány během zasedání.
(Snaha o svolání zasedání v srpnovém termínu byla vedená naší informací o schválení Doplňku X Předpisu L2 ze strany MD ČR. Elektronická verze této změny bude k dispozici na stránkách http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm od 25.8.2011, účinnost předpisu je stanovena na 1.3.2012).

Ad 2) Dne 14.7.2011 byl uveřejněn návrh změn Příloh 2 a 7 Úmluvy o civilním letectví ICAO. O těchto změnách budou podány detailní informace během zasedání, nicméně tento návrh již přikládáme (State Letter) pro Vaši informaci, jelikož jej bude možné připomínkovat jednotně za ČR prostřednictvím ÚCL do 31.8.2011. Rovněž pro Vaši informaci v příloze naleznete zápis z pracovní cesty, kde se tyto změny projednávaly (č.j. 3590-11-701).

Ad 3) Budou prezentovány úvahy ÚCL o možném dalším vývoji národních i mezinárodních regulačních materiálů včetně možného vlivu na provoz.

Konečný čistopis Doplňku X není zatím k dispozici, je finalizován na Letecké informační službě a bude publikován 25.8.2011. Pokud jej získám dříve, rozešlu jej tímto rozdělovníkem.

O výsledcích jednání budeme na těchto stránkách přinášet další informace pro modelářskou veřejnost.

Ing. Petr Cejnar
předseda KLeMČR
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR