Výzva klubům plastikových modelářů

Výzva všem klubům plastikových modelářů SMČR

Tímto vyzýváme kluby plastikových modelářů SMČR, aby s okamžitou platností používali přesného názvu našeho republikového odborného klubu tj. IPMS CZE (International Plastic Modellers Societv CZE), a to jak v osobním, písemném či elektronickém styku, v souladu se stanovami Svazu modelářů ČR a nikoliv název IPMS Czech Republic. Tento název přísluší jinému registrovanému občanskému sdružení, které není součástí SMČR.

V případě, že budete používat chybný název „IPMS Czech Republic“ vystavujete tím SMČR i svůj modelářský klub, jako samostatný právní subjekt, a i svoji osobu soudní žalobě o náhradu škody, která by vznikla oprávněnému nositeli tohoto názvu Vašim jednáním způsobena.

Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR