Platnost Doplněk X leteckého předpisu

Vážení modeláři,
ke dni 1.3.2012 vstoupil v platnost Doplněk X leteckého předpisu L2. Doplněk X je pro modeláře provozující modely letadel dle jejich definice a do hmotnosti 20 kg pojat jako doporučení pro zajištění bezpečného létání ve vzdušném prostoru, bezpečnosti osob a majetku na zemi a životního prostředí.
V návaznosti na Doplněk X byla též publikována směrnice „Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota na palubě“ a formulář „Žádost o evidenci pilota, UA a povolení k létání“ uveřejněné na stránkách ÚCL.
Uvedené dokumenty však i z pohledu SMČR a KLeM ČR obsahují některé pasáže, ustanovení a nařízení, které jsou v rozporu s činností a požadavky kladenými na modelářskou veřejnost, členy SMČR, občany ČR a neřeší ani možnosti zapojení cizinců do modelářské činnosti na území naší republiky. Dokumenty uveřejněné na stránkách ÚCL tak k datu 1.3.2012 omezily možnost létání modelů s hmotností nad 20 kg na dobu do vydání a splnění konkrétních podmínek platných pro vydávání povolení a evidenci pilota.
Dne 2.3.2012 představitelé SMČR a KLeM ČR informovali o těchto opatřeních zainteresovanou část poslanců Parlamentu ČR. Zároveň bylo dojednáno, s nejvyššími představiteli ÚCL, MDČR a členy Sněmovny a Senátu, uskutečnit v nejbližší době (dle časového programu) jednání k vyjasnění sporných bodů v uvedených dokumentech.
O výsledcích jednání a dalších postupech budeme členskou základnu informovat.

Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR