Výzva předsednictva KLeM ČR k novelizaci

Výzva předsednictva KLeM ČR k novelizaci „Doplňku X“

Předsednictvo KLeM ČR vyzývá své členy k aktivnímu přístupu a doporučuje využít možnosti vyjádřit svůj názor, připomínky a dotazy přímo na adresu ÚCL, který předložil návrh novely dokumentu Doplněk X předpisu L2 k veřejnému připomínkování.

Jakým způsobem se seznámíte s předloženým změněným návrhem:

Na webové stránce : http://www.caa.cz/legislativa/zmeny-v-predpisech

– zde je tabulka se Změnou č.11, která obsahuje zmíněné změny Doplňku X
– můžete rozkliknout připomínkový formulář a zde uvést svůj návrh, dotaz
– můžete využít e-mailové adresy vanek@caa.cz ke svým připomínkám a dotazům
– znění předpisu je uvedeno v Příloze tabulky po rozkliknutí značky PDF Adobe Reader
– při otevření dokumentu ve formátu PDF je ale Doplněk X a jeho změny schován až na stránce č. 8 a další (V úvodu je Doplněk N)
– termín pro podávání připomínek, námětu a dotazu je do 26.února 2013.

Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR