Investiční prostředky

Vážení kolegové,

dne 25.10.2016 jsem obdržel informaci o možnosti podávat požadavky na investiční prostředky.

Vzhledem k tomu, že od roku 2016 nelze požadovat strojové investice cestou SMČR, je nutné aby si kluby podávaly požadavky samostatně na MŠMT ČR.

MŠMT na svých webových stránkách vyhlásilo program Státní podpory sportu pro rok 2017 – Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu. Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 30. 11. 2016. Všechny potřebné podklady naleznete v přiloženém odkazu, materiály si prosím podrobně prostudujte.

Zejména upozorňuji na „Metodické pokyny, programu 133510, 7. Povinná dokumentace pro realizovanou žádost“.

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

S pozdravem
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR