Program státní podpory sportu

Vážení kolegové,
dne 1. listopadu 2016 MŠMT na svých webových stránkách vyhlásilo program Státní podpory sportu pro rok 2017 – 2019 v oblasti neinvestičních prostředků.

Modelářské kluby, které provedly přeregistraci u MěS v Praze, mohou podávat samostatně na MŠMT ČR požadavky na neinvestiční prostředky na práci s mládeží – program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 30. 11. 2016. Všechny potřebné podklady naleznete v přiloženém odkazu, materiály si prosím podrobně prostudujte.
Zejména upozorňuji na „Metodické pokyny, programu VIII., čl. 4.8.3. Specifické vymezení a dále na čl. 4.8.4. Účelové určení .

Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem.

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 – neinvestiční dotace.

Návod na „Informační systém MŠMT“ 2016-10-04

S pozdravem
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR