INFORMACE pro členy a modelářské kluby SMČR

červen 2017 mimořádná informační tiskovina

1) Zastupování předsedy SMČR

Předsednictvo SMČR na svém zasedání dne 22.6.2017 pověřilo Ing. Petra Cejnara zastupováním předsedy Mgr. M. Navrátila. Zastupování je v plném rozsahu po dobu nepřítomnosti Mgr. M. Navrátila na pracovišti v důsledku jeho hospitalizace.

Na základě této skutečnosti dochází i ke změně organizace práce v sekretariátu SMČR, kdy návštěvy pro jednání bude možno uskutečnit pouze dohodě na termínu.

 

Změna Internetové adresy na předsedu a sekretariát SMČR je :

predseda@svazmodelaru.cz

info@svazmodelaru.cz

 

Všechna mailová korespondence bude počínaje datem 1.7.2017 přijímána pouze na shora uvedené adrese.

 

Telefonní číslo 724 156 748 zůstává v platnosti a je přesměrováno na zastupujícího místopředsedu.

 

Běžnou agendu (známky, licence, předání materiálů pro výjezd reprezentace, apod.) zajišťuje sekretariát SMČR průběžně.

Do sekretariátu SMČR  platí stále telefonní linka 266 722 222 (kancelář předsedy)
Do sekretariátu 266 722 243.


Ostatní informace najdete v sekci INFORMACE pro kluby