Informace Svazu modelářů České republiky

Předsednictvo SMČR tímto oznamuje všem členům Svazu modelářů České republiky a ostatním zainteresovaným osobám, že Mgr. Miroslav Navrátil, dosavadní předseda,  ke dni 30.9.2017 se vzdal funkce předsedy svazu. Současně s tímto ke dni 13.11.2017, kdy končí jeho čerpání řádné dovolené požádal o ukončení pracovního poměru a uvolnění z funkce tajemníka svazu. Svoje rozhodnutí odůvodnil zdravotním stavem, který mu nedovoluje pokračovat ve výkonu funkce.

Předsednictvo SMČR vzalo rozhodnutí Mgr. M. Navrátila na vědomí a výkonem funkce v plném rozsahu pověřilo do doby volby nového předsedy svazu (konference I. kv. 2018) současného místopředsedu svazu Ing. Petra Cejnara.

Současně se změnou ve vedení svazu dochází k úpravám komunikace a organizace činnosti sekretariátu svazu:

Mobilní telefonní číslo: 724 156 748 zůstává v platnosti a je přesměrováno na místopředsedu.
Pevné telefonní linky zůstávají v platnosti:

266 722 222  – kancelář předsedy – doporučení využívat mobilní telefonní číslo,
266 722 243 – sekretariát – v době cca 9,00 – 17,00 (dle plnění pracovních povinností)

Mailové spojení je změněno na: predseda@svazmodelaru.cz a info@svazmodelaru.cz

Na základě shora uvedených skutečnosti dochází i ke změně organizace práce v sekretariátu SMČR, kdy návštěvy pro jednání je možno uskutečnit pouze a výhradně v dohodnutém termínu.

 

S odkazem na Stanovy SMČR, článek VI. odstavec 7. rozhodlo předsednictvo SMČR o vypsání konkurzu na místo tajemníka svazu dle následujících kritérií:

Konkurs na obsazení místa tajemníka sekretariátu Svazu modelářů České republiky 

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání
 • znalost práce na PC
 • znalost anglického jazyka
 • znalost německého jazyka výhodou
 • povědomí o modelářské činnosti všech odborností
 • orientace ve veřejnoprávní a dotační problematice výhodou
 • znalost hospodářsko-ekonomické problematiky
 • řidičský průkaz sk. B podmínkou
 • akceptace klouzavé pracovní doby, dle potřeby i ve dnech pracovního volna a klidu s náhradou odpracovaných hodin

Nabídka:

 • po zapracování možný výkon funkce na HPP
 • platové zařazení podle výše dotačního přídělu MŠMT, vzdělání a praxe
 • zaměstnanecké benefity dle odsouhlasení předsednictva SMČR

 

Zájemci předloží strukturovaný životopis na mailovou adresu:
info@svazmodelaru.cz
na základě, kterého budou vyzváni k dalšímu jednání.
Termín pro předložení životopisů: do  1.12.2017

 

V Praze dne 25.10.2017

Oznámení schváleno předsednictvem SMČR   dne 18.10.2017
Ing. Petr Cejnar
místopředseda SMČR