Členské příspěvky na r. 2020, evidenční karta a souhlas se zpracováním osobních údajů

Členské příspěvky se pro rok 2020 nemění. Mládež do 18 let 100 Kč (ročník narození 2002 a mladší) a dospělí 200 Kč (ročník narození 2001 a starší). Členské příspěvky posílejte za celý pobočný spolek bankovním převodem na č.ú. 549 310 11 / 0100 (účet SMČR) s variabilním symbolem 721XXX, kde XXX je číslo klubu v třímístném formátu (např. klub 37 použije 037). Do zprávy pro příjemce napište „členské příspěvky“ 2020. Pokud zaplatíte členské příspěvky jiným způsobem, můžou vzniknout komplikace a nepřesnosti. Zároveň pošlete řádně vyplněnou evidenční kartu. Vše do 31.12.2019. Návod na správné vyplnění evidenční karty a evidenční karta pro rok 2020 je zde

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍ KARTY PRO ROK 2020

Evidenční karta klubu k 31.12.2019

Správně vyplněná evidenční karta je podkladem pro neveřejný registr sportovních organizací a sportovců, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Evidenční kartu zašlete v souladu s GDPR na info@svazmodelaru.cz .Informace o počtu osob v tomto registru bude mít mimo jiné v budoucnu vliv na přerozdělování dotací pro jednotlivé sporty a organizace. Na osoby uvedené v registru sportovních organizací a sportovců se vztahuje úrazová pojistka pojišťovny VZP

Pojistná smlouva č. 1310001770

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě

Pojistné podmínky

Rozsah úrazového pojištění

a „odpovědnostní“ pojistka pojišťovny Kooperativa.

pojistná smlouva

zvláštní pojistné podmínky

všeobecné pojistné podmínky

Zároveň připomínám povinnost pro předsedy pobočných spolků (klubů) mít od členů klubu podepsaný „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Tento „souhlas“ si ponechte v klubu, neposílejte jej na SMČR.

INFORMACE a SOUHLAS OU 2019 12

 

Jan Žemlička

předseda SMČR