Doplňující informace k vyplnění evidenční karty

Vážení členové Svazu modelářů České republiky, modeláři,

Mnoho členů má dotazy a připomínky k vyžadovaným údajům o členech SMČR. Nejčastěji se jedná o poskytnutí rodného čísla. Důvodem, proč vyžaduji v evidenční kartě rodné číslo je novela zákona o podpoře sportu z června 2019.

Text je zde:

Zákon o podpoře sportu novela 2019

Na základě tohoto zákonu musím nahrát jméno, příjmení a rodné číslo do rejstříku sportovců. Ten je neveřejný!

Poskytování adresy, telefonu a e-mailové adresy tento zákon neřeší. Nicméně pro zpracování přehledu o členské základně potřebuji minimálně adresu místa trvalého pobytu, protože ji zpracovávám pro statistické účely. Telefon a e-mail je pro komunikaci, není povinný.

Se všemi těmito údaji SMČR nakládá v souladu s platnými zákony.

Děkuji za pochopení a přeji pohodové prožití Vánočních svátků

J. Žemlička

předseda SMČR