Konference Svazu modelářů České republiky 26. března 2022

Řádná konference Svazu modelářů České republiky se bude konat v sobotu 26. března 2022 v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice (adresa Studentská 519, 532 10 Pardubice). Předpokládané zahájení v 10:00, prezentace delegátů od 9:00. Pozvánka s programem bude zveřejněna na stránkách Svazu modelářů České republiky a zaslána na e-maily předsedů pobočných spolků nejpozději měsíc před datumem konference.

Jan Žemlička