Evidence členské základny v r. 2023

Prosím, věnujte pozornost této informaci:

V těchto dnech probíhá změna systému evidence členské základny Svazu modelářů.

Prosím předsedy modelářských klubů, aby věnovali pozornost této informaci:

Nový systém bude pro předsedy/administrátory jednotlivých klubů zpřístupněn v následujících dnech. V novém systému již nebudou evidenční karty, ale předsedové/administrátoři klubů budou aktualizovat členy přímo v evidenčním systému. Stávající členské průkazky a známky nebudou a nově bude „elektronická/pdf“ průkazka.

Sledujte prosím další informace, které budou zveřejněny na www stránkách a zasílány na kontaktní e-mailové adresy. Neposílejte evidenční karty a vyčkejte s platbami příspěvků na rok 2023 dle instrukcí, které obdržíte. Výše členských příspěvků zůstává 100 Kč do 18 let včetně a 200 Kč pro 19 let a starší

Jan Žemlička

předseda