Evidenční systém spuštěn

https://evidence.svazmodelaru.cz/

Návod najdete zde: https://www.svazmodelaru.cz/evidencni-system-manual-pro-predsedy/ Návod najdete také v menu hned nahoře na webu Svazu modelářů.

V součásti probíhá zadávání jednotlivých přístupů pro předsedy klubů. Předsedové, očekávejte mail.

V čase než mail přijde si prosím zkuste návod přečíst, zjednoduší vám to život v systému. V návodu také najdete kontakty kam se obrátit, když si nebudete vědět rady.

Systém jsme spustili pozdě a přijměte naše omluvy. Co dělat, když už jste poslali platbu za členy jako v roce 2022? Vytvoříte pro všechny členy za které jste platili jako dříve OBJEDNÁVKU. Ale neplaťte znovu!! Informace o platbě podle předchozích let (ideálně v informace o platbě z banky) vložte do mailu na info@svazmodelaru.cz. Do stejného mailu napište i variabilní symbol nově vytvořené OBJEDNÁVKY ze systému. Platba a objednávka projde ruční (pomalou) kontrolou a pokud vše bude souhlasit, hlavně částka, tak se ručně napárují. Prosíme nezneužívejte ruční kontrolu.