Nová pojistná smlouva – „odpovědnostní pojistka“

V záložce pojistění členů Svazu modelářů najdete novou pojistnou smlouvu, kterou Svaz modelářů uzavřel v dubnu s pojišťovnou Kooperativa. Jedná se o smlouvu, která mimo jiné splňuje požadavky na pojištění ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., tj. pojištění újmy způsobené jinému provozem bezpilotních prostředků v rozsahu uděleného povolení k provozu. Věnujte prosím smlouvě pozornost a seznamte se s textem.