Nové číslování licencí FAI

Nové číslování licencí FAI

Vážení kolegové,
od ledna 2009 Svaz modelářů ČR vydává licence FAI s novým číslováním.

Od Aeroklubu ČR jsme dostali pořadová čísla, počínaje číslem 1001 a výše. Tato čísla jsou v současné době přidělována postupně tak, jak přicházejí žádosti o vystavení. Z toho vyplývá, že nově vydaná licence FAI již nesouhlasí s číslem vaší národní licence, kterou máte na modelech.

Ve „Zpravodaji“ Klubu leteckých modelářů ČR číslo 34 – 2009 je v článku 2., druhý odstavec uvedena informace o licencích FAI: „Číslo licence FAI se bude uvádět spolu s písmeny CZE , která musí být podle pravidel nejméně 25 mm vysoká.“

Tato informace není zcela přesná, protože vám na modelu zůstane i nadále stávající číslo národní licence, např. CZE 29 – 15.

Nové číslo mezinárodní licence FAI, vystavené SMČR, budete používat pouze na samolepkách FAI, které se při mezinárodních soutěžích, světových pohárech, ME a MS nalepují na modely.

Tato nová databáze vydaných mezinár. licence FAI bude uvedena v centrální databázi FAI, kde si bude moci každý pořadatel výše uvedených soutěží zkontrolovat přehled vydaných mezinár. licencí pro případ, že mezinár. licenci zapomenete doma (což by se nemělo stát).

Na závěr ještě upozornění – licence FAI se vystavují pouze do 15.5.2009.

Mgr. Miroslav Navrátil
    tajemník SMČR