Vyhodnocení sportovců Aeroklubu ČR a LAA

Vyhodnocení sportovců Aeroklubu ČR a LAA

Konalo se už po druhé v Mladé Boleslavi v muzeu Auto-Škoda.
Klub leteckých modelářů ČR rozhodl, že tohoto vyhodnocení se zúčastní družstvo RC maketářů, kteří se na MS v Polsku umístili na 1.místě. K pokrytí nákladů spojených s účastí se použijí prostředky, které byly přiděleny předsednictvem Svazu ve výši 15 tis. Kč.
Předávat ocenění jsem jim měl zřejmě já, ale přesto, že jsem nedostal oficielní pozvání na tuto akci jsem vyrazil, ale nedorazil. Ocenění jim předal p.O.Šafek.
To co následovalo na webu –moje hobby, pošpinit kohokoli a cokoliv, bylo bez znalosti věci. Moje neúčast (stalo se vůbec poprvé v mém už 3. funkčním období, že jsem na akci nedorazil) nikoho neopravňuje kritizovat činnost Svazu.
Letos jsem se zúčastnil 2x předsednictva klubu leteckých modelářů, 1x klubu raketových modelářů, 1x klubu lodních modelářů, 2x na radu Sdružení sport.svazu a 1x na soustředění talentované mládeže.
To je zatím jen malé ohlédnutí, za moji aktivitou jako předsedy Svazu. Pro pány kritiky bych mohl pokračovat. Účast na vyhodnocení sportovců byla pro mě vždycky vítaným setkáním s lidmi, kteří jsou mně blízcí.
Páni maketáři, ještě jednou se Vám omlouvám, příště pojedu třeba vlakem.

Perlička nakonec tu zdrcující kritiku umístěnou na webu, tam dal náš reprezentant, nebo jeho otec, který by se měl zúčastnit Světových letech her a Svaz na to bude přispívat.!!!

K.Koudelka