Svaz modelářů ČR a sportovní reprezentace – finance

Svaz modelářů ČR a sportovní reprezentace.

Více jak 15 let pracuje Svaz modelářů ČR a Svaz modelářů Slovenské republiky naprosto samostatně a řídí se především v oblasti dotační politiky na sport, rozhodnutím svých státních orgánů.
– neznám Slovenskou, myslím, že umím Českou.
– budu uvádět konkrétní fakta tak, aby to mohl pochopit i laik popřípadě novinář.

Finanční prostředky určené na sport jdou prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a sportu, buď přímo na Svazy, nebo na jejich zastřešující orgány.
Velmi častá výměna ministrů je první zádrhel v činnosti ministerstva, protože se většinou vymění í náměstci.Už si ani nepamatuji, který z ministrů si uvědomil, že kromě školství řídí i sport.
Už několik let se připravuje nová koncepce v oblastí řízení a dotační politiky ve sportu. Takže platí tedy stará. To tedy znamená:
jestliže je schválen rozpočet České republiky je naděje, že finanční prostředky budou rozděleny. Kolik, a na co /programy/, kdy , určuje ministerstvo./Dříve při ministerstvu byly poradní orgány složené ze zástupců sportovního prostředí./ Už jsme zažili několik rozpočtových provizorií, ale „nejlepší“ jsou úsporné balíčky nebo škrty přicházející v polovině roku- není dovolání.

Konkrétní částka určená pro sport je rozdělena :
95% z této částky je určeno výhradně pro olympijské sporty
5% pro ostatní sportovní svazy.
Tato částka se prakticky v posledních několika letech v řádech několika milionů nahoru, dolů nemění.Přesto však narůstá tlak olympijského sportu i na tu zbývající položku.
V případě, že se některý sport stane sportem olympijským má vystaráno o mediální publicitu a tím i o sponzory. Takových sportů není však mnoho, daleko více je nových sportů a tím i Svazů, které si činí nárok na podporu z těch 5 %.
Konkrétní dopad: jestliže jsme před několika lety měli na reprezentaci 1 až 3,5 mil. letos je to hluboce pod 0,8 mil.

Svaz modelářů v letech 1995-2003 pořádal vyhodnocení našich sportovců, všech našich odborností, pro medailisty z MS a ME, rozdávali se peněžní odměny, medaile, poháry, diplomy, bylo pohoštění, byli při tom manželky a trenéři, vedoucí družstev apod. Tedy zřejmě něco podobného co p.Sládek absolvoval na Slovensku. Nám všem se to velice líbilo, ale nikdy, i když to bylo v Praze, se těchto setkání ačkoliv byl zván, se nezúčastnil.

Poslední setkání a vyhodnocení sportovců přišlo Svaz na více než 400 tisíc Kč.

Předsednictvo stálo před rozhodnutím pokračovat v pořádání těchto akcí, nebo prostředky Svazu použít na navýšení:
-dotace na reprezentaci
-použít na zabezpečení MR
-použít na soutěže pro mládež

Předsednictvo zvolilo tu druhou možnost letošní dopad:
-reprezentace navýšena o 120 tis. Kč
-pořadatelé MR už mají přes 300 tis. Kč
-soutěže pro mládež více než 200 tis. Kč

Daleko jednodušeji by se vyúčtovalo jedno setkání sportovců než přibližně 100 MR a několik desítek soutěží mládeže.
Finanční prostředky Svazu jsou složeny z vašich příspěvků, ale hlavně od Sdružení sportovních svazů, který je akcionářem Sazky. Jejich výši lze pouze odhadnout, ale kdy konkrétně přijdou na Svaz, nelze určit. V současné době Sazka dluží Sdružení několik desítek mil. Kč. Pro nás to představuje mínus cca více jak 1 mil. Kč.

K péči o reprezentanty patří i v průměru ročně 20 i více výjezdů do zahraniční na MS a ME. Od zařazení do programu na Ministerstvu, až po vyúčtování — zodpovídá Svaz. Přímou návaznost na repre juniorů, jsou soustředění talentované mládeže. atd.atd.atd.atd.

Takže, když se napíše, že Svaz zapomíná na reprezentanty, tak je to zřejmě napsáno z neznalosti problematiky, ale bohužel to vrhá na Svaz poměrně negativní pohled. Znevažuje to však práci a činnost všech našich dobrovolných členů, kteří se starají o reprezentací.

Koudelka Karel

P. S. Návrh, zatím jen můj.
V Česku jsou dva modelářské časopisy, tak kdyby v lednovém, nebo únorovém čísle bylo foto našich medailistů z MS a ME všech našich odborností plus velmi krátká presentace. Bylo by to levné, skutečné zviditelnění, a dlouhodobé. Jsem zvědav, kdo se toho ujme. Já věřím, že to v předsednictvu projde.