Stanovisko Svazu modelářů ČR k soukromým aktivitám

Stanovisko Svazu modelářů ČR k některým soukromým aktivitám fyzických a právnických osob

V současné době se na různých diskusních forech internetových stánkách orientovaných na modelářskou problematiku objevují výzvy na modeláře a modelářské kluby k nahlášení míst jejich letišť s určením vlastnictví, pronájmu a uvedením souřadnic GPS. Jako protihodnota je slibováno zajištění volného vzdušného prostoru nad tímto letištěm.
Svaz modelářů ČR tímto informuje modeláře, modelářské kluby a modelářskou veřejnost, že se jedná o pouze soukromou iniciativu osob, které již v minulosti svým chováním se snažili vyvolat dojem zastupování všech modelářů vůči státním orgánům, k čemuž nemají příslušný mandát a svým jednáním matou pohled na pojímání modelářské činnosti jako celku.
V návaznosti na probíhající jednání pracovní skupiny vedené Ministerstvem dopravy, dalšími organizacemi a SMČR Vám můžeme sdělit, že dosud žádný z požadavků na sestavení přehledu modelářských letišť, která by měla volný letový prostor vznesen ani přislíben nebyl.
V případě, že dojde k jakékoliv dohodě v tomto směru budou modelářské kluby a modelářská veřejnost prostřednictvím www stránek SMČR a interní poštou o tomto informována. Samozřejmě budou vyzvána ke spolupráci i příslušná tisková media.

V Praze dne 22.9.08

Pracovní skupina Svazu modelářů ČR