Výzva všem členům SMČR a modelářské veřejnosti

Výzva všem členům SMČR a modelářské veřejnosti

Po několika jednáních mezirezortní pracovní skupiny UAS při Ministerstvu dopravy ČR, včetně přizvaných zástupců Svazu modelářů České republiky, vydal Úřad pro civilní letectví návrh na doplnění leteckého „Předpisu L2 – Doplněk X – Bezpilotní systémy“. Tento doplněk je návrhem pro stanovení pravidel pro provoz bezpilotních prostředků a zahrnuje též modely letadel.

SMČR po posledním jednání předložil koncepční připomínky k tomuto návrhu a požadoval na MD ČR, aby byly zveřejněny i další připomínky členů komise. Musíme zde konstatovat, že ani koncepčním připomínkám, ani žádosti nebylo vyhověno.

„Doplněk X“ je zveřejněn na stránkách ÚCL včetně dalších doplňujících materiálů k všeobecnému připomínkování.

Odkaz na www stránky: http://www.ucl.cz/.

SMČR tímto vyzývá všechny svoje členy a další modelářskou veřejnost k připomínkování tohoto materiálu. Každý z Vás může zaslat svoji připomínku, návrh na změnu nebo podnět přímo na adresu ÚCL nebo na sekretariát SMČR navratil@svazmodelaru.cz k dalšímu zpracování a následnému předání na ÚCL jako stanovisko SMČR.

V Praze dne 20.10.09
Ing. Petr Cejnar
člen předsednictva KLeMČR
člen komise SMČR pro jednání na MD